Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính sản lượng gạo toàn cầu năm 2015 giảm nhẹ xuống 493 triệu tấn, giảm 0,4% so với 494,9 triệu tấn năm 2014 và giảm 1,5% so với 500,6 triệu tấn dự báo trước đó. Sản lượng gạo của hầu hết các khu vực ngoại trừ châu Mỹ Latin, Caribbean và châu Âu đều giảm.
Cũng theo ước tính của FAO, tiêu thụ và sử dụng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 499,9 triệu tấn, tăng 5,6 triệu tấn so với năm trước, nhưng lại giảm 9,8 triệu tấn so với ước tính trước đó. Như vậy, tiêu thụ gạo vượt sản lượng.
FAO dự đoán tồn kho gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 164,3 triệu tấn, giảm 6 triệu tấn so với năm trước và giảm 5,2 triệu tấn so với dự báo trước đó do lượng gạo lưu kho của 5 nước xuất khẩu chủ chốt giảm.
Thương mại gạo toàn cầu năm 2014-2015 đạt 45 triệu tấn, tăng nhẹ so với 44 triệu tấn năm trước và tăng 2,9 triệu tấn so với ước tính trước đó. Nhập khẩu gạo của Indonesia, Bắc Triều Tiên và Philippines dự báo tăng, trong khi xuất khẩu gạo của Thái Lan và Việt Nam cũng tăng.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-2410-3290024/#ixzz3qbbZLNkn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *