Trong Báo cáo Cung-cầu Ngũ cốc tháng 4/2016, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2016-2017 đạt 495,2 triệu tấn, tăng 1% so với 490,3 triệu tấn năm 2015-2016.  
Dự báo được đưa ra với giả định tình hình thời tiết thông thường sẽ trở lại vào đúng thời gian gieo cấy vụ lúa chính tại châu Á, sau 2 vụ liên tiếp diễn ra những cơn mưa bất thường ảnh hưởng đến hoạt động xuống giống, FAO cho biết.
Theo ước tính của FAO, sử dụng gạo toàn cầu năm 2016-2017 tăng 1,4% lên 503,4 triệu tấn, tăng 1,5% so với 496,2 triệu tấn năm 2015-2016. Trong đó, 405 triệu tấn được dự đoán sử dụng làm lương thực. FAO dự đoán tiêu thụ gạo theo đầu người hàng năm ổn định ở 54,6 kg/người.
FAO ước tính dự trữ gạo toàn cầu năm 2016 đạt 164 triệu tấn, giảm 3% so với 168,9 triệu tấn năm 2015, chủ yếu do dự trữ tại các nước xuất khẩu chủ chốt giảm.
FAO dự đoán tỷ lệ dữ trữ/sử dụng ở 32%, giảm so với 33,6% năm 2015.
Thương mại gạo toàn cầu được dự đoán đạt 44,1 triệu tấn, giảm so với 44,9 triệu tấn năm 2015 do nhập khẩu của các nước châu Phi sụt giảm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *