Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo nhập khẩu gạo của Malaysia niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) tăng dù sản lượng gạo năm 2015 đạt kỷ lục do nhu cầu nội địa bất ngờ tăng mạnh.
Theo dự báo của FAO, sản lượng lúa 2015 của Malaysia tăng lên 2,694 triệu tấn, tăng 2% sov ới 2,645 triệu tấn năm 2104 nhờ năng suất tăng, thời tiết thuận lợi và chính phủ tiếp tục hỗ trợ ngành lúa gạo.
Hoạt động gieo cấy vụ lúa 2016 đã gần hoàn tất. Phần lớn diện tích đã được xuống giống từ tháng 6 đến tháng 9/2015.
FAO cũng dự đoán điều kiện thời tiết khô hạn do El Nino sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất vụ lúa 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *