Trong báo cáo Cung-Cầu Ngũ cốc tháng 3/2016, Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự đoán sản lượng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 491,4 triệu tấn, giảm nhẹ so với 494,7 triệu tấn năm 2014-2015 và giảm so với 491,8 triệu tấn dự báo tháng trước, chủ yếu do sản lượng của Ấn Độ, Iran, Bangladesh và Afghanistan giảm.
Sự dụng gạo toàn cầu năm 2015-2016 đạt 498,3 triệu tấn, tăng 1,1% so với 492,8 triệu tấn năm 2014-2015 do tiêu thụ gạo làm lương thực tăng 1,3%.
Mặc dù lượng gạo sử dụng làm thức ăn chăn nuôi vẫn tương đối nhỏ, song dự báo sẽ tăng 3% trong năm 2015-2016 do việc xả bán lượng gạo chất lượng thấp tại Trung Quốc và Thái Lan.
Theo ước tính của FAO, dự trữ gạo toàn cầu năm 2016 đạt 167,2 triệu tấn, giảm 3% so với 172,8 triệu tấn năm 2015 nhưng tăng so với 166,6 triệu tấn dự báo tháng trước. Tỷ lệ dự trữ-sử dụng giảm xuống mức thấp nhất 4 năm ở 32,9%.
Thương mại gạo toàn cầu năm 2016 ước đạt 45,3 triệu tấn, tăng 0,4% so với 45,1 triệu tấn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *