Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) ước tính nhập khẩu gạo của Malaysia niên vụ 2014-2015 (tháng 7 – tháng 6) tăng lên 1,1 triệu tấn do nhu cầu tiêu thụ tăng và nỗ lực bổ sung lượng gạo lưu kho của chính phủ. Năm 2014, nhập khẩu gạo của Malaysia tăng 24% so với 2013.
Theo FAO, tổng nhập khẩu ngũ cốc, kể cả gạo, của Malaysia năm 2015 đạt 6,4 triệu tấn, tăng 6% so với 5,99 triệu tấn năm 2014.
Sản lượng lúa năm 2015 của Malaysia ước đạt 2,6 triệu tấn (1,69 triệu tấn gạo), tăng nhẹ so với 2,5 triệu tấn (1,62 triệu tấn gạo) năm 2014 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi và chính phủ tiếp tục hỗ trợ ngành lúa gạo, kể cả trợ cấp đầu vào cho ngành nông nghiệp.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Malaysia năm 2014-2015 đạt 2,769 triệu tấn (1,8 triệu tấn gạo) và nhập khẩu 1 triệu tấn.
 
Nguồn: nhipcaudautu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *