Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) ước ính xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2015 đạt 8,3 triệu tấn, kể cả 1,5 triệu tấn xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tăng 4% so với 8 triệu tấn năm 2014.
Xuất khẩu gạo tăng chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc tăng mạnh cùng với việc ký được hợp đồng xuất khẩu với Indonesia.
Theo ước tính của FAO, sản lượng gạo năm 2015 của Việt Nam đạt 45,1 triệu tấn, tương đương năm 2014. Bình quân, sản lượng lúa vụ Đông Xuân chiếm 46% tổng sản lượng hàng năm, trong khi 2 vụ còn lại – Hè Thu và Đông – tương ứng chiếm 32% và 22%.
Việc thu hoạch vụ Hè Thu 2015 đã hoàn tất trong tháng 10. FAO ước tính sản lượng vụ Hè Thu đạt 14,8 triệu tấn.
Giá gạo nội địa tăng đáng kể trong tháng 11/2015 do ký được thỏa thuận liên chính phủ G2G với Philippines và Indonesia.
Trong khi đó, Bộ NN&PTNT Việt Nam ước tính xuất khẩu gạo năm 2015 đạt 6,7 triệu tấn, trị giá 2,85 tỷ USD, tăng 5,8% khối lượng so với 6,3 triệu tấn và tăng 2,9% giá trị so với năm 2014, Reuters đưa tin.
Số liệu này của Bộ NN&PTNT Việt Nam chưa tính đến lượng gạo xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc – ước khoảng 1,5 triệu tấn theo số liệu của Hiệp hội Lương thực Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *