Giá gạo trong nước ở hầu hết các nước châu Á giảm trong tháng 11/2013 do đầu vụ thu hoạch chính vụ, khiến tất cả các chỉ số giá gạo của FAO giảm 1 điểm xuống 223 điểm. Tuy nhiên, giá gạo Việt Nam đã tăng lên trong tháng 11 do được hỗ trợ bởi nhu cầu xuất khẩu mạnh, theo FAO.
Thu hoạch liên tục của vụ tháng ở Việt Nam ít có tác động về giá trong tháng 11 năm 2013. FAO cho rằng cam kết xuất khẩu 500.000 tấn gạo trắng 25% tấm cho Philippines và xuất khẩu sang Trung Quốc hỗ trợ giá. Hơn nữa, cơn bão Wutip, trong đó tác động vào Việt Nam ngày 01/10/2013 khiến nguồn cung bị gián đoạn và giúp đẩy giá cao hơn, FAO cho biết .

Theo Gafin

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *