Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang

SttĐơn vịThông tin liên hệ
Ban Tổng Giám đốc
1Tổng Giám đốc: Ông Trần Hoàng AnSố 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang
ĐT: 02963.842 625   Email: pnshc@angimex.com.vn
2Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính: Ông Huỳnh Thanh TùngSố 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang
ĐT: 02963.841 286   Email: ptckt@angimex.com.vn
3Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nhân sự – Hành chính: Ông Ngọ Văn TrịSố 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang
ĐT: 02963.842 625   Email: pnshc@angimex.com.vn
Phòng Nhân sự – Hành chánh
1Trưởng phòng Nhân sự – Hành chánh: Bà Huỳnh Mỹ LoanSố 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang
ĐT: 02963.842 625   Email: pnshc@angimex.com.vn
Phòng Tài chính – Kế toán
1Kế toán trưởng: Bà Trần Thị Cẩm ChâmSố 01 Ngô Gia Tự, P.Mỹ Long, TPLX, An Giang
ĐT: 02963.841 286   Email: ptckt@angimex.com.vn