Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, Nhà nước sẽ hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho hộ, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; 100.000 đồng/ha/năm cho hộ, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác.
Nhà nước cũng hỗ trợ đến 70% chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khi sản xuất lúa bị thiệt hại; hỗ trợ chi phí khai hoang, cải tạo đất và hỗ trợ 100% lúa giống trong năm đầu khi mới khai hoang…
Ngoài ra, hạn chế tối đa việc chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; chỉ cho phép chuyển đất trồng lúa sang sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng. Nghiêm cấm các hành vi gây ô nhiễm, làm thoái hóa, biến dạng mặt bằng của đất dẫn đến không trồng lúa được; bỏ hoang đất từ 12 tháng trở lên và bỏ hoang hai năm đối với đất lúa khác không vì lý do thiên tai bất khả kháng.

Đ.LIÊN (báo Pháp Luật TPHCM)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *