Hàn Quốc sẽ mua 408.700 tấn gạo theo kế hoạch thu mua hạn ngạch thuế quan (TRQ), theo Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post). Trong tháng 3/2016, Hàn Quốc đã mua 69.444 tấn gạo lức để chế biến – tương đương 17% TRQ năm 2016, gồm 42.222 tấn gạo lức hạt vừa từ Mỹ, 5.000 tấn gạo tấm từ Ấn Độ và 22.222 tấn gạo lức hạt ngắn từ Trung Quốc.
Năm 2014-2015, nhập khẩu gạo của Hàn Quốc đạt 464.892 tấn, gồm 217.855 tấn theo hạn ngạch tiếp cạn thị trường tối thiểu (MMA) năm 2014 và 247.037 tấn theo TRQ năm 2015. Trong năm 2015, xuất khẩu gạo của Mỹ sang Hàn Quốc đạt 142.806 tấn, gồm 34.114 tấn nhập khẩu theo hạn ngạch MMA năm 2014 và 108.682 tấn theo TRQ năm 2015.
USDA Post ước tính sản lượng gạo của Hàn Quốc năm 2015-2016 đạt 4,327 triệu tấn, tăng so với 4,24 triệu tấn năm trước đó. Sản lượng năm 2016-2017 dự báo giảm xuống 4 triệu tấn do diện tích gieo cấy giảm.
Do tiêu thụ gạo theo đầu người của Hàn Quốc liên tục giảm trong những năm qua, chính phủ nước này đã quyết định tìm cách cân bằng giữa cung-cầu gạo vào năm 2018 thông qua việc từng bước giảm diện tích gieo cấy và tiến hành các biện pháp quảng bá nhằm tăng tiêu thụ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *