Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) rà soát, cân đối khả năng xuất khẩu theo từng thị trường, khu vực thị trường để xác định chỉ tiêu xuất khẩu gạo; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những giải pháp cần thiết khác để hỗ trợ đẩy mạnh xuất khẩu gạo có hiệu quả vào các thị trường.
Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Thông báo 198/TB-VPCP.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, VFA nghiên cứu, phân tích đánh giá tác động của việc thí điểm bỏ giá sàn gạo xuất khẩu để đề xuất hướng điều hành phù hợp cho thời gian tới.
Đồng thời hướng dẫn việc cho phép một số công ty trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Lương thực miền Nam được sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của Tổng công ty để xuất khẩu gạo qua biên giới.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương báo cáo Thủ tướng Chính phủ những nội dung trên trước ngày 25/5 tới để xem xét, quyết định.
Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh việc sử dụng một phần thóc, gạo chất lượng thấp để sản xuất thức ăn chăn nuôi, góp phần tiêu thụ lúa, gạo sản xuất trong nước và giảm nhập khẩu thức ăn chăn nuôi từ nước ngoài.
Theo VFA, trong tháng 4, các doanh nghiệp đã xuất khẩu số lượng gạo ước đạt 536.806 tấn, trị giá 236,815 triệu USD (giá FOB). So với tháng 3, lượng gạo xuất khẩu giảm 7,32%, trị giá giảm 6,98%. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2013, số lượng giảm tới 23,26%, trị giá giảm 21,32%.
Lũy kế từ đầu năm, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 1,751 triệu tấn, trị giá 764,981 triệu USD. So với cùng kỳ, lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm giảm 18,17%, trị giá giảm 18,49%.
Nguồn: http://baodientu.chinhphu.vn
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *