Ngày 17.4, đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, tính đến thời điểm này tổng số lượng thu mua tạm trữ đã vượt 1 triệu tấn gạo và sớm hơn thời gian đặt ra 15 ngày.
Theo giải thích của đại diện VFA, giá lúa vẫn còn thấp vì hiện tại lượng tồn kho lớn, xuất khẩu giảm và lượng hàng xuất khẩu giao chậm. Trong tháng 4 này, các doanh nghiệp đang đẩy nhanh tiến độ giao hàng nên có thể đầu tháng sau giá lúa sẽ tăng.
Chí Nhân (Báo Thanh Niên)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *