Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo sản lượng gạo toàn cầu niên vụ 2015-2016 đạt 477 triệu tấn, giảm nhẹ so với 479 triệu tấn năm 2014-2015 và giảm so với 479 triệu tấn ước tính trước đó.
IGC dự báo thương gạo toàn cầu 2015-2016 giảm 2% xuống 42 triệu tấn từ 43 triệu tấn năm 2014-2015 và không đổi so với dự báo trước đây.
Theo ước tính của IGC, tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015 tăng nhẹ lên 488 triệu tấn từ 484 triệu tấn năm 2014.
Tồn kho cuối vụ năm 2015-2016 ước đạt 95 triệu tấn, giảm 10% so với 106 triệu tấn năm 2014-2015 và giảm 2 triệu tấn so với 97 triệu tấn ước tính trước đây.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-259-3286816/#ixzz3n7TzXzfy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *