Trong Báo cáo Thị trường Ngũ cốc (GMR) tháng 4/2016, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2016-2017 đạt 485 triệu tấn, tăng 2,5% so với 473 triệu tấn năm 2015-2016 do sản lượng tại khu vực châu Á tăng lên. IGC cũng hạ dự báo sản lượng gạo toàn cầu năm 2015-2016, giảm 1 triệu tấn.
Theo ước tính của IGC, thương mại gạo năm 2016-2017 đạt 42 triệu tấn, không đổi so với năm 2015-2016.
IGC dự báo tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2016-2017 tăng khoảng 1% lên 489 triệu tấn so với 485 triệu tấn năm 2015-2016.
Tồn kho cuối vụ 2016-2017 ước đạt 93 triệu tấn, giảm 4% so với 97 triệu tấn năm 2015-2016 du việc sử dụng gạo trong sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhiều nước tăng lên. Theo IGC, tồn kho gạo toàn cầu năm 2015-2016 giảm mạnh từ 109 triệu tấn năm 2014-2015 do tiêu thụ tăng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *