Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC), trong Báo cáo Thị trường Ngũ cốc tháng 11/2015 (GMR), dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2015-2016 đạt 474 tấn, giảm 1% so với 478 triệu tấn năm 2014-2015 do sản lượng tại một số nước sản xuất chủ chốt giảm, kể cả Ấn Độ và Thái Lan.
IGC dự báo thương mại gạo toàn cầu 2015-2016 đạt 42 triệu tấn, không đổi so với năm trước cũng như ước tính đưa ra trong báo cáo GMR tháng 10. Tuy nhiên, thương mại gạo toàn cầu sẽ đạt kỷ lục trong năm 2016 do nhập khẩu của hầu hết các nước châu Á đều tăng, kể cả Indonesia và Philippines, khi các nước nỗ lực duy trì lượng gạo lưu kho đủ đáp ứng nhu cầu nội địa.
Tiêu thụ gạo toàn cầu năm 2015 dự báo tăng 1% lên 486 triệu tấn so với 483 triệu tấn năm 2014 và tăng nhẹ so với 485 triệu tấn dự báo trong báo cáo GMR tháng 10.
Tồn kho cuối vụ 2015-2016 ước đạt 94 triệu tấn, giảm 12% so với 107 triệu tấn năm 2014-2015 nhưng không đổi so với dự báo trong báo cáo tháng 10.
Trong báo cáo Viễn cảnh Lúa gạo tháng 11/2015, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng gạo toàn cầu 2015-2016 đạt 473,5 triệu tấn, giảm 1% so với năm trước do diện tích và năng suất đều giảm. USDA dự báo ước tính thương mại gạo toàn cầu năm 2015 đạt 42,5 triệu tấn, giảm 800.000 tấn so với 43,3 triệu tấn năm 2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *