Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia Bulog đang lên kế hoạch thu mua 2,7 triệu tấn gạo từ nông dân trong nửa đầu năm nay, Bloomberg dẫn lời Giám đốc Bulog cho biết.
Lượng gạo dự trữ của Bulog tính đến 17/4/2016 đạt 1,66 triệu tấn.
Bộ Nông nghiệp Indonesia dự báo sản lượng lúa vụ chính năm 2016 (tháng 3 – tháng 5) đạt khoảng 30,5 triệu tấn (19,5 triệu tấn gạo).
Đầu năm nay, giám đốc bộ phận thu mua của Bulog cho biết, Indonesia có thể không phải nhập khẩu gạo trong năm nay do lượng gạo lưu kho vẫn đủ đáp ứng nhu cầu. Bulog dự kiến thu mua 3 triệu tấn gạo từ nông dân từ tháng 3 đến tháng 5 năm nay.
Chính phủ Indonesia đặt mục tiêu thu mua 76,22 triệu tấn lúa trong năm 2016, tăng 1,1% so với 75,36 triệu tấn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *