Tùy viên của USDA dự đoán nhập khẩu gạo của Indonesia năm 2011-12 sẽ giảm xuống khoảng 1,25 triệu tấn do thời tiết thuận lợi đã đẩy mạnh sản lượng và sản xuất trong nước, giảm lượng gạo mà Bulog cần nhập khẩu.
“Thời tiết thuận lợi ở Indonesia đã cho phép nông dân trồng hai vụ lúa trên vùng đất của mình. Thời tiết thuận lợi cũng đã tăng năng suất và chất lượng lúa cho nông dân ở Java, đặc biệt là trong suốt thời gian của vụ lúa thứ hai…”.
Gần đây Bulog cũng đã ký một biên bản ghi nhớ để mua 100.000 tấn gạo từ Campuchia trong tháng này. Dự đoán nhập khẩu gạo năm 2012-13 sẽ tăng lên khoảng 1,45 triệu tấn. Năm 2011-12, Bulog có ý định mua khoảng 4,5 triệu tấn gạo – trong đó có 2,4 triệu tấn từ thị trường trong nước, tăng từ 1,3 triệu tấn năm trước. Bulog có thể chỉ mua lúa từ nông dân nếu giá thị trường thấp hơn giá chính thức của chính phủ.
Indonesia ước tính sản xuất 36,5 triệu tấn gạo trong năm 2011-12, tăng so với ước tính trước đó 36,3 triệu tấn sau khi diện tích gieo trồng tăng lên 12,16 triệu ha. Tiêu thụ được ước tính tăng từ 39 triệu tấn trong năm 2010-11, lên 39,55 triệu tấn trong năm 2011-12, và 40 triệu tấn trong năm 2012-13.
Năm 2011-12 Bulog đã phân phối 3,15 triệu tấn gạo đến 17,5 hộ gia đình nghèo, theo chương trình Raskin, mỗi hộ gia đình nhận được 15 kg gạo mỗi tháng khoảng 1.600 rupiah mỗi kg (tương đương với khoảng 170 USD cho mỗi tấn). Vì vậy, trong năm nay, Bulog đã phân phối khoảng 1,7 triệu tấn gạo theo chương trình Raskin.

Theo ITPC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *