Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Phó Thủ tướng lưu ý trong khi chưa ban hành Quy hoạch về thương nhân xuất khẩu gạo, Bộ Công Thương điều hành việc xuất khẩu gạo và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 13/4/2012 và công văn số 1507/VPCP-KTTH ngày 24/9/2012.
Được biết, vừa qua Bộ Công Thương đã dự thảo về Quy hoạch thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo. Đối tượng quy hoạch là các thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo có hiệu lực 5 năm theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các thương nhân khác hội đủ các tiêu chí như: đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Nghị định số 109/2010/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành; có kho chứa, cơ sở xay, xát lúa gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Thái Bình, Hưng Yên, Tây Ninh.
Theo dự thảo cả nước dự kiến có khoảng hơn 100 thương nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo.

Quốc Hà (Chinhphu.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *