Theo nguồn tin Xinhua, Chương trình Dự trữ Gạo Khẩn cấp Asean + 3 (APTERR) sẽ được tiến hành vào tháng 10, sau khi Asean và Nhật bản, Hàn Quốc và Trung Quốc ký hiệp ước tại kỳ hop các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp lần thứ 33 – sẽ diến ra từ ngày 3 đến ngày 8/10.
Philippine sẽ tham gia vào chương trình này, và sẽ đóng góp 12.000 tấn gạo.
13 quốc gia Asean + 3 đã đồng ý lập kho dự trữ gạo 720.000 tấn, trong đó Nhật bản cam kết đóng góp 220.000 tấn, Trung Quốc 300.000 tấn, Hàn Quốc 150.000 tấn, và 10 thành viên Asean góp 87.000 tấn còn lại.
Nguồn: Vinanet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *