Theo kết quả điều tra cơ cấu giống lúa vụ ĐX 2012 – 2013 của Trung tâm KN-KN Kiên Giang, giống lúa IR 50404 chiếm 24,74% trong tổng số hơn 300.000 ha đã gieo sạ.
Tiếp theo là các giống OM 5451, Jasmine 85, OM 6976, OM 5451, mỗi giống chiếm từ 10 – 12%. Nguyên nhân giống lúa IR 50404 được gieo sạ nhiều là do TGST ngắn (85 – 90 ngày), dễ canh tác, năng suất cao. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra đây chưa phải là giống lúa cho năng suất cao nhất, mà dẫn đầu là giống Jasmine 85 đạt trung bình 7,8 tấn/ha, OM 6600 đạt 7,45 tấn/ha, IR 50404 đạt 7,12 tấn/ha…
Vụ HT 2013, ngành nông nghiệp khuyến cáo nhóm giống lúa chất lượng thấp (IR 50404, OM 576) chiếm không quá 20% diện tích, nhóm giống lúa chất lượng cao chiếm 60 – 70%, còn lại là các giống lúa thơm đặc sản. Theo nhận định, khả năng diện tích gieo sạ giống lúa IR 50404 trong vụ HT sẽ tăng cao do hiện tại dễ tiêu thụ, giá chỉ thấp hơn lúa chất lượng cao khoảng 200 – 300 đồng/kg.

Theo báo Nông Nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *