Sau 2 năm (2011-2012) đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực, năm 2013, tỉnh Kiên Giang tiếp tục phấn đấu giữ vững “ngôi vị hạng nhất,” với hơn 4,4 triệu tấn, trong đó lúa chất lượng cao chiếm trên 70%.
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, năm nay trên tổng diện tích gieo sạ khoảng 750.000ha, tỉnh bố trí canh tác 5 vụ lúa, gồm: lúa mùa, Đông Xuân, Xuân Hè, Hè Thu và Thu Đông phù hợp với điều kiện đất đai của từng vùng, tiểu vùng sản xuất.
Tỉnh tập trung đẩy mạnh sản xuất theo hướng bền vững trên cơ sở triển khai các biện pháp hỗ trợ về chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho nông dân vào đồng ruộng, phòng trừ hiệu quả các loại sâu bệnh gây hại lúa để tăng năng suất, sản lượng.
Tỉnh đầu tư xây dựng hoàn thành những công trình thủy lợi, thủy nông nội đồng trọng yếu, nạo vét kênh mương kết hợp làm bờ bao khép kín cho từng khu vực, đảm bảo chủ động điều tiết nguồn nước cho lúa, trong đó ưu tiên vùng quy hoạch sản xuất 3 vụ lúa, lúa chất lượng cao và những vùng đất mới chuyển đổi sang trồng lúa.
Tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa công tác nhân giống, khuyến khích và hướng dẫn nông dân sử dụng giống lúa mới chất lượng, nâng tỷ lệ lúa chất lượng cao lên 80% diện tích gieo sạ.
Tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện đề án quy hoạch vùng lúa chất lượng cao theo hướng VietGAP 120.000ha đến năm 2015, trong đó năm nay tổ chức sản xuất 60.000ha; mở rộng diện tích lúa thu đông (lúa vụ 3) ở những nơi có điều kiện từ 70.000ha hiện nay lên 80.000-85.000ha, đảm bảo sản xuất hiệu quả và bền vững.
Tỉnh phát triển và nhân rộng mô hình cánh đồng mẫu lớn với quy mô diện tích 300-500 ha/cánh đồng, chuyên sản xuất đồng nhất một giống lúa, gắn với thâm canh, tăng vụ nâng cao năng suất; khuyến khích các doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu trên cơ sở ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa hàng hóa cho nông dân, tham gia đầu tư thực hiện cánh đồng mẫu lớn và vùng lúa chất lượng cao đồng thời chú trọng phát triển kinh tế trang trại sản xuất lúa, hình thành vùng nguyên liệu tập trung để nâng cao giá trị lúa hàng hóa, cung ứng cho chế biến xuất khẩu gạo.
Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đã cơ bản hoàn thành kế hoạch xuống giống 295.000ha lúa Đông Xuân, phần lớn các trà lúa đang phát triển tốt, dự tính sản lượng lúa vụ này đạt từ 2 triệu tấn trở lên.

Theo Vietnam+

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *