UBND tỉnh Kiên Giang vừa phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển vùng lúa chuyên canh chất lượng cao tỉnh Kiên Giang năm 2011-2015 với tổng diện tích 120.000 ha. Vùng quy hoạch được giới hạn trong phạm vi 6 huyện, thành phố, bao gồm: Hòn Đất, Tân Hiệp, Châu Thành, Giồng Riềng, Gò Quao và thành phố Rạch Giá.
Đề án có tổng vốn 12.428,6784 tỷ đồng do Sở NN&PTNT làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án là tạo sản phẩm lúa hàng hóa chất lượng cao xuất khẩu ổn định khoảng 1,464 triệu tấn lúa năm 2015 (tương đương 878.000 tấn gạo phẩm cấp 5% và gạo đặc sản); mang lại hiệu quả cao về kinh tế- xã hội và môi trường, tăng thêm nguồn ngoại tệ cho tỉnh, tăng thu nhập của người sản xuất. Sản xuất lúa chất lượng cao chuyên canh trong vùng quy hoạch phấn đấu tỷ lệ lợi nhuận bình quân trên 40%/ha/năm. Xây dựng vùng sản xuất chuyên canh lúa chất lượng cao theo hướng công nghiệp, hiện đại hóa để nhân rộng ra toàn tỉnh những năm tiếp theo.
Trên cơ sở thực hiện “Đề án quy hoạch phát triển vùng chuyên canh lúa chất lượng cao”, triển khai các dự án đầu tư sản xuất lúa, xây dựng hệ thống kho chứa, xay xát lúa, lau bóng gạo và liên kết sản xuất – thu mua chế biến của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh./.

Huỳnh Thị Bích (kiengiang.gov.vn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *