Kim ngạch xuất khẩu gạo của Ấn Độ trong 6 tháng đầu năm tài khóa 2015-2016 (tháng 4 – tháng 9) đạt 3,17 tỷ USD, giảm 17% so với 3,8 tỷ USD cùng kỳ năm 2014-2015, theo số liệu của Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Sản phẩm Thực phẩm Chế biến và Nông nghiệp Ấn Độ (APEDA).
Kim ngạch xuất khẩu gạo basmati đạt 1,9 tỷ USD, giảm so với 2,3 tỷ USD cùng kỳ trong khi xuất khẩu gạo non-basmati đạt 1,25 tỷ USD, giảm so với 1,51 tỷ USD cùng kỳ.
Kim ngạch xuất khẩu giảm bất chấp khối lượng xuất khẩu tăng 5% lên 5,53 triệu tấn so với 5,27 triệu tấn cùng kỳ năm  ngoái do giá xuất khẩu bình quân giảm, theo APEDA. Giá xuất khẩu bình quân gạo basmati giảm 35% xuống 920 USD/tấn so với 1.406 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, giá xuất khẩu bình quân gạo non-basmati cũng giảm xuống 364 USD/tấn giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2015 so với 415 USD/tấn cùng kỳ năm ngoái.
Giai đoạn tháng 4-9/2015, xuất khẩu gạo basmati của Ấn Độ đạt 2,08 triệu tấn, tăng 27% so với 1,64 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất khẩu gạo non-basmati đạt 3,44 triệu tấn, giảm 5% so với 3,64 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái do sự cạnh tranh gay gắt của Thái Lan, Việt Nam và Thái Lan.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-1711-3292350/#ixzz3sUeeyTyS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *