8 tháng đầu niên vụ 2015-2016 (tháng 7/2015 – tháng 2/2016), xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 2,895 triệu tấn (2,63 triệu tấn non-basmati và 261.984 tấn basmati), tăng 3% so với 2,55 triệu tấn cùng kỳ năm 2014-2015, theo số liệu sơ bộ của Cục Thống kê Pakistan (PBS).
Tuy nhiên, về giá trị, xuất khẩu gạo của Pakistan cùng kỳ chỉ đạt 1,209 tỷ USD, giảm 11% so với 1,354 tỷ USD cùng kỳ năm 2014-2015, chủ yếu do giá gạo toàn cầu giảm.
Trong tháng 2/2016, Pakistan xuất khẩu được 450.689 tấn gạo, tăng 15% so với 390.223 tấn trong tháng 1/2016 và tăng 27% so với 355.747 tấn tháng 2/2015. Về giá trị, xuất khẩu gạo tháng 2/2016 đạt 181 triệu USD, tăng 15% so với 158 triệu USD trong tháng 1/2016 và tăng 5% so với 173 triệu tấn tháng 2/2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *