Chính phủ Lào đang đặt mục tiêu sản xuất 4,2 triệu tấn lúa trong năm 2016 nhằm đảm bảo đủ nguồn cung cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu, các nguồn tin trong nước dẫn lời Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp cho biết.
Bộ này đang lên kế hoạch phân bổ 2,1 triệu tấn lúa cho tiêu thụ nội địa, 1 triệu tấn cho xuất khẩu, 640.000 tấn cho chế biến, 400.000 tấn dự trữ và 60.000 tấn phục vụ công tác giống.
Để đạt được mục tiêu này, chính phủ phải xác định khu vực sản xuất trong mùa mưa và mùa khô, đồng thời phải theo dõi chặt chẽ quá trình sản xuất và nguồn nước tưới tiêu nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất lúa hiệu quả.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng lúa của Lào năm 2016 đạt 2,778 triệu tấn với diện tích trồng 925.000 ha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *