Lượng gạo lưu kho của Brazil trong tháng 11/2015 chỉ đạt 118.250 tấn, giảm 3% so với 121.038 tấn trong tháng 10/2015 và giảm 71% so với 411.947 tấn tháng 11/2014, theo số liệu của cơ quan cung cấp ngũ cốc quốc gia Conab.
Trong một diễn biến khác, xuất khẩu gạo của Brazil trong 10 tháng đầu năm 2015 đạt 979.215 tấn, theo số liệu của Viện Lúa gạo Rio Grande do Sul (IRGA).
Riêng trong tháng 10, xuất khẩu gạo của Brazil đạt 126.973 tấn, giảm 5% so với 133.130 tấn trong tháng 9/2015.
Cuba vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của gạo Brazil trong tháng 10 với 42.647 tấn, chiếm 33%, tiếp đến là Nicaragua 20.890 tấn (16%), Sierra Leone 17.185 tấn (13,5%) và Peru 13.824 tấn (11%).
Năm 2014, Brazil xuất khẩu được 1,24 triệu tấn gạo, tăng 2,4% so với 1,209 triệu tấn năm 2013, theo số liệu của IRGA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *