Chính phủ Malaysia đã quyết định xét lại chương trình trợ giá lúa gạo Super Tempatan 15 (ST 15) – cung cấp gạo trợ giá cho các gia đình thu nhập thấp, sau những chỉ trích rằng chương trình này không đạt được mục tiêu đề ra, Bloomberg dẫn các nguồn tin trong nước cho biết.
Bộ Nông nghiệp và Ngành Nông nghiệp Malaysia đang tiến hành khảo sát nhằm xác định liệu kế hoạch trợ giá có cần được cải tổ hay hủy bỏ. Bộ này đã nhận được nhiều khiếu nại về việc thực hiện chương trình. Bộ cũng đã tiến hành các biện  pháp tiên quyết nhưng kế hoạch trợ giá – chủ yếu nhắm vào người có thu nhập thấp – đang bị sử dụng sai mục đích.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Ngành Nông nghiệp Malaysia cho biết “Kết quả nghiên cứu sẽ sớm được công bố. Chúng tôi đang xem xét cơ chế mới để đảm bảo mục tiêu của chính phủ là hỗ trợ người nghèo”. Vị Bộ trưởng này cũng khẳng định chính phủ Malaysia sẽ cố gắng khắc phục mọi bất cập và đảm bảo đúng đối tượng được hưởng lợi.
Tháng 3/2015, Ủy ban Kiểm toán Công Malaysia (PAC) đã thúc giục chính phủ tạm ngừng chương trình ST15 khi không thê đạt được mục tiêu Bộ Nông nghiệp và Ngành Nông nghiệp Malaysia đề ra.
Xem tiếp tại: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-2710-3290282/#ixzz3qbcMRKRY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *