Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013. (xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *