Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang quyết định thông qua việc bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh lúa giống và sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

(xem chi tiết)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *