Ngày 16-12, đại diện 13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương và Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) đã ký biên bản ghi nhớ về việc liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, gạo trên cánh đồng lớn.
Theo đó, nội dung quan trọng nhất của cam kết là việc các bên liên quan trong chuỗi cung ứng lúa gạo gồm có các sở nông nghiệp địa phương, VFA và Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), phối hợp sản xuất và xuất khẩu gạo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
Ông Phạm Văn Dư, Cục phó Cục Trồng trọt tại hội nghị ký kết văn bản ghi nhớ, cho biết các bên tham gia được yêu câu xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao xuất khẩu, quy mô từ 500 – 1.000 hecta, có thể ít hoặc nhiều hơn theo nhu cầu của doanh nghiệp.
Một vấn đề khá quan trọng, theo ông Dư là việc xác định giống lúa xuất khẩu cho từng vùng liên kết gồm 1-2 giống chủ lực có năng suất, chất lượng cao, được sản xuất theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp xuất khẩu.
Trách nhiệm của 3 bên liên quan cũng được nêu rõ trong cam kết, theo đó VFA sẽ đại diện các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, đảm trách cung ứng vật tư đầu vào, đặt hàng nông dân từ 1-2 giống lúa cần cho xuất khẩu và cam kết tiêu thụ hết lúa hàng hoá trong vùng nguyên liệu theo giá thị trường và một số hoạt động khác như tổ chức hệ thống thương lái, làm thương hiệu cho gạo xuất khẩu.
Cục Trồng trọt đảm trách việc kiểm tra các quy trình sản xuất, phối hợp với các bên xác định bộ giống lúa xuất khẩu cho từng vùng nguyên liệu. Trong khi đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương sẽ lo quy hoạch vùng nguyên liệu, tổ chức sản xuất, giám sát thực hiện hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp.
Theo ông Dư, liên kết này tạm thời dựa trên tiêu chí thực hiện “Cánh đồng mẫu lớn” do Cục Trồng trọt ban hành nhưng ở trong văn bản cam kết, “cánh đồng mẫu lớn” được thay bằng “cánh đồng lớn”. Số lượng vùng nguyên liệu được liên kết ban đầu được xác định là 13 vùng, tương ứng với 13 địa phương ở ĐBSCL.

Theo Phạm Thái (TBKTSG Online)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *