Sáng ngày 18/12/2013, 60 nhân viên bán hàng, vận hành máy và kiểm phẩm của Angimex đã trải qua kỳ thi tổng kết sau khi tham gia khóa huấn luyện nâng cao tay nghề chế biến và kiểm nghiệm lúa gạo, diễn ra từ chiều ngày 14/12/2013.

Các kỹ thuật từ thu mua lúa gạo đến chế biến thành phẩm đã được trao đổi, chia sẻ lẫn nhau giữa giảng viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long và các nhân viên Angimex.

1812c

Nâng cao tay nghề là hoạt động đào tạo định kỳ Angimex dành cho đội ngũ nhân viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *