Nhập khẩu gạo của EU từ các nước Kém phát triển nhất ở châu Á như Campuchia và Myanmar theo Hiệp định Mọi thứ trừ Vũ khí (EBA) trong 5 tháng đầu niên vụ 2015-2016 (từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016) đạt 151.326 tấn, tăng 40% so với 107.858 tấn cùng kỳ năm trước, theo số liệu của Cơ quan Quốc giá về Lúa gạo (ENR).
Số liệu của ENR cho thấy, nhập khẩu gạo của EU từ Campuchia, chiếm 83% tổng khối lượng nhập khẩu, từ tháng 9/2015 đến tháng 1/2016 tăng 46% lên 125.990 tấn từ 96.325 tấn cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu gạo từ Myanmar (chiếm 15% tổng khối lượng nhập khẩu) cùng kỳ tăng 19% lên 23.043 tấn từ 19.408 tấn cùng kỳ năm ngoái.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *