Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo nhập khẩu gạo của Indonesia niên vụ 2015-2016 đạt 2 triệu tấn, tăng 48% so với 1,35 triệu tấn năm trước do sản lượng nội địa bất ngờ giảm và nhu cầu tăng. Tuy nhiên, nhập khẩu gạo của Indonesia niên vụ 2016-2017 dự báo giảm xuống 1,25 triệu tấn khi sản lượng nội địa tăng trở lại.
Theo USDA Post, sản lượng lúa của Indonesia năm 2015-2016 đạt 56,063 triệu tấn, tăng nhẹ so với 56 triệu tấn năm trước, chủ yếu nhờ việc gieo cấy giống lúa năng suất cao hơn và năng suất tăng. Sản lượng lúa năm 2016-2017 dự đoán tiếp tục tăng lên 57,638 triệu tấn.
USDA Post cho biết, việc xuống giống vụ lúa chính 2015-2016 của Indonesia (tháng 10 – tháng 2) sẽ bị chậm lại đến tận tháng 12 tại hầu hết các khu vực trồng lúa. Do vậy, USDA Post ước tính diện tích thu hoạch lúa niên vụ 2015-2016 đạt 11,8 triệu ha so với 11,83 triệu ha năm 2014-2015.
Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bulog đang đặt mục tiêu thu mua 3,9 triệu tấn gạo trong niên vụ 2015-2016 so với 3,2 triệu tấn năm 2014-2015.
USDA Post dự báo tiêu thụ gạo của Indonesia năm 2015-2016 giảm nhẹ xuống 38,2 triệu tấn so một số người dân chuyển sang sử dụng sản phẩm từ bột mỳ như mỳ ăn liền và bánh mỳ.
Tồn kho gạo cuối vụ của Indonesia năm 2015-2016 ước đạt 3,211 triệu tấn, giảm so với 3,911 triệu tấn năm trước và giảm tiếp xuống 2,761 triệu tấn năm 2016-2017.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *