Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) dự báo nhập khẩu gạo của Malaysia niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) tăng mạnh bất chấp sản lượng năm 2015 đạt kỷ lục do nhu cầu nội địa tăng cao.
Theo ước tính của FAO, tổng lượng ngũ cốc nhập khẩu năm 2015-2016, kể cả gạo, tăng 2% lên 6,5 triệu tấn.
FAO dự báo sản lượng lúa năm 2015 của Malaysia đạt kỷ lục 2,7 triệu tấn, tăng 2% so với 2,645 triệu tấn năm 2014 nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi, năng suất tăng và sự hỗ trợ của chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *