Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự báo nhập khẩu gạo của Philippines niên vụ 2015-2016 (tháng 7/2015 – tháng 6/2016) đạt 2 triệu tấn, tăng 11% so với 1,8 triệu tấn năm 2014-2015 và không đổi so với ước tính chính thức của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).
Từ tháng 1-11/2015, Philippines đã nhập khẩu 988.172 tấn gạo. Việt Nam và Thái Lan tương ứng chiếm 53% và 45% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines. Theo Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA), trong năm dương lịch 2015, nhập khẩu gạo của Philippines đạt 1,9 triệu tấn với 1,235 triệu tấn theo hợp đồng của NFA theo thỏa thuận liên chính phủ G2G và khoảng 640.000 tấn của lĩnh vực ư nhân theo Khối lượng Tiếp cận Tối thiểu (MAV).
USDA Post dự báo sản lượng lúa năm 2015-2016 của Philippines đạt 18,025 triệu tấn, giảm 5% so với 18,913 triệu tấn năm trước đó, nhưng tăng so với 18,254 triệu tấn ước tính của USDA. Diện tích trồng lúa ước đạt 4,615 triệu ha, giảm so với 4,7 triệu ha năm trước và giảm so với 4,65 triệu ha ước tính của USDA.
Theo USDA Post, giá gạo bán lẻ bình quân hàng tháng trong năm 2015 giảm.
Lượng gạo tồn kho cuối vụ 2015-2016 của Philippines dự báo tăng 5% lên 2,316 triệu tấn, nhưng thấp hơn so với 2,46 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *