Nhập khẩu gạo của EU niên vụ 2014-2015 (tháng 9 – tháng 8) đạt 1,143 triệu tấn, tăng 12,7% so với 1,013 triệu tấn năm 2013-2014, theo số liệu của EC.
Nhập khẩu gạo đã xay sát niên vụ 2014-2015 đạt 664.506 tấn, tăng 12,6% so với 590.147 tấn năm 2013-2014, trong đó, nhập khẩu từ các nước Kém phát triển ở châu Á (LDC) đạt 314.265 tấn với thuế suất 0% theo Hiệp định Mọi thứ trừ Vũ khí (EBA).
Trong một diễn biến khác, theo số liệu của Cơ quan Lúa gạo Quốc gia Ente Nazionale Risi, diện tích trồng lúa tại Italy năm 2015-2016 (tháng 9 – tháng 8) đạt 227.329 ha, tăng 3,5% so với vụ trước. Năm 2014, diện tích trồng lúa tại Italia đạt 219.532 ha.
Nguồn: http://nhipcaudautu.vn/thi-truong/hang-hoa/tong-hop-tin-thi-truong-gao-ngay-169-3285771/#ixzz3lzH9m500

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *