Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) ước tính nhập khẩu gạo của Hàn Quốc niên vụ 2014-2015 (tháng 11 – tháng 10) đạt 560.000 tấn, gồm 408.000 tấn gạo nhập khẩu theo Thỏa thuận Thị trường Tối thiểu WTO (MMA) trong năm dương lịch 2015.
Hàn Quốc dự định hoàn tất việc nhập khẩu gạo 2015 theo kế hoạch Hạn ngạch Thuế quan 2015 (TRQ) từ tháng 1 đến tháng 10/2015 thông qua các phiên đấu thầu công khai. Thời gian giao hàng vào 31/12/2015.
Đến nay theo kế hoạch TRQ, Hàn Quốc đã nhập khẩu 101.607 tấn gạo, chiếm 26% tổng TRQ 2015. Lượng gạo nhập khẩu theo TRQ 2015 gồm 24.300 tấn từ Mỹ; 50.307 tấn từ Trung Quốc và 27.000 tấn từ Việt Nam.
Hàn Quốc đã mua 408.700 tấn gạo từ Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, Australia, Việt Nam và Ấn Độ. USDA Post ước tính nhập khẩu gạo 2015-2016 của Hàn Quốc đạt 410.000 tấn, kể cả 408.700 tấn theo WTO MMA.
Sản lượng gạo của Hàn Quốc niên vụ 2014-2015 ước đạt 4,24 triệu tấn, tăng nhẹ so với 4,23 triệu tấn năm 2013-2014, trong khi lại giảm 6% xuống 4 triệu tấn niên vụ 2015-2016 do diện tích gieo cấy giảm 1,8% xuống còn 801.000 ha.
Tiêu thụ gạo của Hàn Quốc năm 2014-2015 ước tăng nhẹ lên 4,448 triệu tấn so với 4,422 triệu tấn năm 2013-2014 và dự đoán giảm xuống 4,355 triệu tấn năm 2015-2016.
Tồn kho cuối vụ năm 2014-2015 dự đoán tăng lên 1,25 triệu tấn, tăng 40% so với 899.000 tấn năm 2013-2014 do nguồn cung tăng nhờ sản lượng và nhập khẩu tăng trong khi tiêu thụ giảm. Dự đoán tồn kho cuối vụ 2015-2016 đạt 1,303 triệu tấn.
 
Nguồn: gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *