Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) dự đoán nhâp khẩu gạo của Indonesia niên vụ 2015-2016 dạt 1,15 triệu tấn, giảm 15% so với 1,35 triệu tấn năm 2014-2015 và giảm so với 1,6 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.
Cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia Bulog cần duy trì lượng gạo lưu kho cuối năm ở 2,5 triệu tấn trong năm 2015, nhưng lượng gạo lưu kho chỉ đạt 1,7 triệu tấn tính đến cuối tháng 9/2015.
Lượng gạo lưu kho của Bulog dự đoán sẽ giảm 950.000 tấn khi chính phủ nước này quyết định tăng gấp đôi lượng gạo phân phối từ tháng 9 đến tháng 11/2015.
Do vậy, để đạt mục tiêu về lượng gạo lưu kho năm 2014-2015, chính phủ Indonesia đã cho phép Bulog nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo hồi tháng 10/2015, trong đó, khoảng 750.000 tấn đã được giao trong năm 2015, còn 750.000 tấn dự kiến được giao trước tháng 3/2016.
USDA Post ước tính sản lượng gạo của Indonesia năm 2015-2016 đạt 36,35 triệu tấn, giảm so với 35,56 triệu tấn năm 2014-2015, nhưng lại tăng so với 36,3 triệu tấn ước tính chính thức của USDA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *