Trung Quốc nhập khẩu 2,954 triệu tấn gạo trong 11 tháng đầu năm 2015, tăng 32% so với 2,243 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu của Tổng cục Hải Quan Trung Quốc.
Riêng tháng 11/2015, Trung Quốc nhập khẩu 317.700 tấn gạo, giảm 2% so với 322.600 tấn trong tháng 10 nhưng tăng 38% so với 230.000 tấn trong tháng 11/2014.
Trong 11 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu gạo của Trung Quốc đạt 257.900 tấn, giảm 25% so với 345.369 tấn cùng kỳ năm ngoái.
Riêng tháng 11, Trung Quốc xuất khẩu 28.500 tấn gạo, tăng 18% so với 24.200 tấn trong tháng 10, nhưng giảm 74% so với 108.815 tấn trong tháng 11/2014.
Năm 2014, Trung Quốc nhập khẩu 2,563 triệu tấn gạo và xuất khẩu 419.069 tấn.
Bộ Nông nghiệp Mỹ ước tính, sản lượng gạo của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) đạt 145,5 triệu tấn; nhập khẩu đạt 4,7 triệu tấn và xuất khẩu 400.000 tấn năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *