Cơ quan thường trú Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA Post) ước tính nhập khẩu gạo của Trung Quốc niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6) đạt 4,3 triệu tấn, không đổi so với 2013-2014 do sản lượng tăng.
Người Trung Quốc ngày càng ưa chuộng hơn gạo nhập khẩu sau khi có các báo cáo phát hiện dư lượng thuốc trừ sâu và kim loại nặng trong gạo sản xuất nội địa.
Theo ước tính của USDA Post, sản lượng gạo niên vụ 2015-2016 của Trung Quốc đạt 146,3 triệu tấn, tăng 1% so với 144,5 triệu tấn năm ngoái do chính phủ tiếp tục hỗ trợ ngành lúa gạo, một phần trong chiến lược an ninh lương thực. Diện tích gieo cấy dự đoán không thay đổi ở 30,3 triệu ha.
Xuất khẩu gạo của Trung Quốc 2015-2015 dự đoán giảm xuống 350.000 tấn, giảm 12,5% so với 400.000 tấn năm trước.
Tồn kho cuối vụ, theo ước tính của USDA Post, 2015-2016 giảm xuống 46,35 triệu tấn, giảm 1,6% so với 47,1 triệu tấn năm trước do tiêu thụ tăng 2% lên 151 triệu tấn.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *