Vào 08g00 sáng ngày 17/4/2012, khoảng 100 nông dân trong vùng nguyên liệu của Angimex tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã được giới thiệu và tư vấn kỹ thuật sử dụng các sản phẩm vật tư nông nghiệp mới, trong Hội thảo do Cửa hàng Vật tư Nông nghiệp Angimex, Bộ phận Phát triển Vùng nguyên liệu (trực thuộc Chi nhánh Lương thực Angimex 3) kết hợp với Công ty TNHH Baconco và Công ty Phân bón Việt Nhật tổ chức.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *