Trong Bản tin Hệ thống Theo dõi Mùa vụ tháng 5, Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Pakistan (SUPARCO) và Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, Ủy ban Nông nghiệp Pakistan (FCA) đã đặt mục tiêu sản xuất 6,9 triệu tấn gạo (10,21 triệu tấn lúa) niên vụ 2015-2016 (tháng 7 – tháng 6). Pakistan đặt mục tiêu năng suất lúa 2,434 tấn/ha năm 2015-2016.
Trước đó, SUPARCO và FAO ước tính sản lượng lúa của Pakistan niên vụ 2014-2015 (tháng 7 – tháng 6) giảm 19% xuống 8,437 triệu tấn (5,65 triệu tấn gạo) từ 10,04 triệu tấn (6,72 triệu tấn gạo) năm trước đó. Diện tích gieo cấy 2014-2015 ước đạt 3,285 triệu ha và năng suất đạt 2,568 tấn/ha.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ước tính sản lượng gạo của Pakistan niên vụ 2014-2015 (tháng 11 – tháng 10) tăng 3% lên 6,9 triệu tấn (10,35 triệu tấn lúa) từ 6,7 triệu tấn (10,05 triệu tấn lúa) năm 2013-2014.
 
Nguồn: NCĐT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *