Xuất khẩu gạo của Pakistan đã tăng lên mức kỷ lục 432.418 tấn vào tháng 1/2013, tháng có lượng xuất khẩu cao nhất trong 3 năm qua, theo dữ liệu từ Cục Thống kê Pakistan (PBS). Con số này tăng khoảng 110% so với khoảng 205.637 tấn gạo xuất khẩu trong tháng 1/2012.
Trong tổng số gạo xuất khẩu tháng 1/2013, xuất khẩu gạo phi basmati chiếm khoảng 388.700 tấn, tăng 133% so với mức 167.343 tấn cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo phi basmati một phần là do giá thấp. Theo PBS, giá xuất khẩu trung bình của gạo phi basmati trong tháng 1/2013 khoảng 513USD/tấn, giảm khoảng 34% so với mức 777USD/tấn trong tháng 1/2012.
Mặc dù giá ổn định trong khoảng 1.067USD/tấn, gạo basmati xuất khẩu cũng đạt khoảng 43.718 tấn, tăng 14% so với mức 38.294 tấn cùng kỳ.
Tuy nhiên, tổng lượng gạo xuất khẩu trong năm tài chính (từ tháng 7/2012 – 1/2013) chỉ đạt khoảng 1,47 triệu tấn, giảm khoảng 4% so với 1,53 cùng kỳ. Pakistan hy vọng rằng nhu cầu ngày càng tăng ở Trung Quốc đối với gạo Pakistan và việc giá gạo Ấn Độ tăng sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Pakistan trong những tháng tới.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *