Khối lượng gạo xuất khẩu của Pakistan trong tháng 8/2013 khoảng 182.805 tấn, giảm 37% so với tháng trước, theo số liệu tạm thời từ Cục Thống kê Pakistan (PBS). Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu gạo Pakistan tháng 8/2013 tăng khoảng 23%.
Pakistan xuất khẩu khoảng 44.221 tấn gạo basmati trong tháng 8/2013, giảm 27% so với tháng trước và giảm khoảng 13% cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu gạo phi basmati tháng 8/2013 khoảng 138.584 tấn, giảm 40% so với tháng trước nhưng tăng khoảng 41% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng lượng gạo xuất khẩu trong hai tháng đầu của năm tài chính 2013-2014 theo lịch Pakistan (tháng 7/2013-6/2014) đạt khoảng 475.369 tấn, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Pakistan xuất khẩu khoảng 3,1 triệu tấn gạo trong năm tài chính 2012-2013 (tháng 7/2012-6/2013), giảm khoảng 14% so với năm trước đó.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *