Văn phòng Philippines Hải quan (BOC) đã thông qua viêc đấu giá gạo nhập lậu (bị bắt giữ vào tháng 3/2013 và một số vào năm 2012), trị giá khoảng 27 triệu USD. Việc đấu giá này cũng có nghĩa là Phlippines sẽ có nguồn cung cấp gạo cao hơn trong những tháng giáp hạt, làm giảm nhu cầu nhập khẩu gạo.
Cơ Quan Thực Phẩm Quốc gia (NFA) đang tỏ ý muốn mua lúa bị tịch thu từ BOC và cho biết cuộc đấu giá gạo này có thể giúp kiềm chế giá trong những tháng giáp hạt. Tuy nhiên, các thương nhân và người dân địa phương cho biết việc bán gạo cho NFA là trái luật mà việc đấu giá phải dành cho người trả giá cao nhất hoặc tặng cho người nghèo nếu quá trình đấu thầu không thành công.

Theo Oryza

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *