Chính phủ Philippines có thể không nhập khẩu gạo trong vụ giáp hạt năm nay (tháng 7 – tháng 9) do lượng lưu kho đủ đáp ứng nhu cầu, tờ Manila Times đưa tin.
Ủy ban An ninh Lương thực Philippines (FSC) đã trì hoãn kế hoạch nhập khẩu khoảng 400.000 tấn gạo trong vụ giáp hạt do lượng gạo lưu kho dồi dào và sản lượng vụ lúa mùa khô đủ để đáp ứng nhu cầu nội địa.
Theo quy định, Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines (NFA) phải duy trì lượng gạo lưu kho đủ cho 15 ngày trong những tháng thông thường và 30 ngày trong những tháng giáp hạt.
Theo số liệu của NFA, lượng gạo lưu kho tính đến cuối tháng 6/2016 đủ dùng cho 28 ngày, thiếu 2 ngày so với quy định. Do vậy, FSC đã quyết định dừng nhập khẩu nhưng sẽ theo dõi sát sao tình hình cung-cầu.
Tổng lượng gạo lưu kho của Philippines tính đến 1/1/2016 đạt 3,2 triệu tấn, đủ dùng cho 93 ngày, theo Văn phòng Thống kê Nông nghiệp Philippines (BAS).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *