Theo Bộ Nông nghiệp của Philippines, sản lượng lúa của Philippines trong sáu tháng đầu năm 2012 đã đạt mức cao kỷ lục 7,89 triệu tấn, tăng khoảng 4,2% so với 7,58 triệu tấn năm ngoái.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cho biết với thời tiết tốt, gia tăng công tác tưới tiêu và được cung cấp hạt giống chất lượng đã giúp sản lượng lúa tăng cao. Ông nói rằng sản lượng lúa Quý II ước đạt khoảng 3,9 triệu tấn cao hơn khoảng 10% so với 3,54 triệu tấn năm ngoái. Bộ trưởng cho rằng nửa cuối năm 2012 cũng vẫn đầy lạc quan cho dù thời tiết có vẻ không thuận lợi. Ông nói thêm rằng Philippines sẽ không nhập khẩu nhiều hơn so với mục tiêu 500.000 tấn gạo trong năm nay.
Theo Cục Thống kê Nông nghiệp (BAS), sản lượng lúa quý 3 được ước tính đạt 3,56 triệu tấn, tăng khoảng 12% so với 3,17 triệu tấn năm ngoái, và sản lượng của quý 4 dự kiến sẽ vượt qua 6,36 triệu tấn, cao hơn khoảng 7% so với 5,94 triệu tấn năm ngoái, tổng sản lượng ước tính cho năm 2012 lên đến 17,81 triệu tấn, cao hơn khoảng 6,7% so với tổng sản lượng 16,68 triệu tấn năm ngoái.
Tuy nhiên, các ước tính vẫn chưa đạt được mục tiêu năm 2012 là 18,46 triệu tấn. USDA ước tính Philippines sản xuất khoảng 16,9 triệu tấn năm 2011-12, trong khi đó ước tính gần đây nhất của Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO), sản lượng lúa năm nay của Philippines dự kiến đạt 17,5 triệu tấn.

Theo Oryza – TL, ITPC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *