Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines nói rằng mục tiêu tự túc gạo sẽ được đáp ứng và duy trì bất chấp sự tăng trưởng dân số trong nước.
Dân số của Philippines ước tính khoảng 97 triệu người và tăng trưởng hàng năm khoảng 2%, mức tiêu thụ bình quân đầu người cao. Theo Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI), tăng trưởng dân số và tiêu thụ gạo cao ở Philippines làm cho việc tự túc gạo trở thành một nhiệm vụ khó khăn trong thời gian dài.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết, nhu cầu tăng do dân số tăng đã nằm trong lộ trình tự túc của nước này Philippines trong giai đoạn 2013-2016. Ông nói thêm rằng nước này sẽ có thể duy trì tự túc gạo trong những năm tới nhờ xuất khẩu gạo và giảm chi phí sản xuất.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *