Một nghiên cứu của Đại học Minnesota, Mỹ, cho thấy rằng tốc độ tăng trưởng năng suất lúa hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu gạo toàn cầu vào năm 2050.Theo đó, đến năm 2050 cần 1 tỷ tấn gạo nhưng với tốc độ tăng năng suất hiện nay, chỉ đáp ứng được khoảng 705 nghìn tấn.
Nghiên cứu cho biết rằng để đảm bảo an ninh lương thực trong tương lai, sản lượng lúa và các cây trồng khác phải tăng gấp đôi vào năm 2050, tức là sản lượng lúa gạo phải đạt khoảng 1 tỷ tấn vào năm 2050 (dựa trên ước tính của FAO, hiện sản lượng lúa gạo thế giới khoảng 497 triệu tấn). Tuy nhiên, năng suất lúa hiện đang tăng trưởng với tốc độ khoảng 1%, có nghĩa là sản lượng lúa gạo toàn cầu năm 2050 sẽ chỉ tăng 42% lên khoảng 705 nghìn tấn, nghiên cứu cho biết.
Năng suất lúa ở các nước sản xuất gạo hàng đầu đang tăng dưới 1%. Cụ thể, Trung Quốc tăng khoảng 0,7% mỗi năm và Indonesia khoảng 0,4% mỗi năm. Trong khi đó, ở một số quốc gia khác, sự gia tăng dân số cũng nhanh hơn tốc độ cải thiện năng suất lúa. Hơn nữa, dân số ngày càng tăng cũng có thể làm giảm diện tích trồng lúa trong tương lai, tác động xấu đến an ninh lương thực toàn cầu.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng sự tăng trưởng năng suất của cây trồng chính khác như ngô, lúa mì và đậu tương là chậm hơn so với mức cần thiết để tăng gấp đôi sản xuất vào năm 2050.
Nghiên cứu cho biết rằng việc tăng năng suất cây trồng, chứ không phải tăng thêm đất để sản xuất lương thực, là con đường bền vững nhất đối với an ninh lương thực. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ ra rằng sản lượng có thể không còn được tăng lên trong khu vực khác nhau trên thế giới.
“Rõ ràng, thế giới phải đối mặt với nguy cơ và sự phát triển của một cuộc khủng hoảng nông nghiệp” theo nghiên cứu. Báo cáo nghiên cứu cho rằng việc sử dụng hiệu quả hơn các vùng đất canh tác hiện nay, chuyển sang chế độ ăn nhiều thực vật, giảm lãng phí thực phẩm, và tăng tốc độ tăng trưởng sản lượng thông qua các biện pháp quản lý tốt nhất có thể giúp giải quyết vấn đề.

Theo Gafin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *