Theo Cục Trồng trọt, đến đầu tháng 10, các tỉnh ĐBSCL đã thu hoạch dứt điểm lúa vụ hè thu 2012 trên tổng diện tích đã xuống giống là 1,684 triệu ha. Năng suất bình quân 5,5 tấn/ha, sản lượng 9,262 triệu tấn lúa.
Như vậy, so với vụ hè thu 2011, cả năng suất lẫn sản lượng của vụ hè thu năm nay đều tăng khá. Cụ thể, năng suất bình quân tăng gần 3 tạ/ha (năng suất hè thu 2011 là 5,21 tấn/ha), sản lượng tăng gần 600 nghìn tấn (sản lượng vụ hè thu trước là 8,664 triệu tấn).
Đến thời điểm này, các tỉnh ĐBSCL cũng đã xuống giống được 680 nghìn ha lúa thu đông, vượt xa so với kế hoạch là 600 nghìn tấn. Trong đó, đã có 170 ha được thu hoạch, năng suất bình quân 4,8 tấn/ha. Sản lượng vụ thu đông năm nay dự kiến khoảng 3,2 triệu tấn.

Theo Báo Nông nghiệp Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *